Bestyrelsen har i lyset af Corona-situationen gennemgået muligheder for det planlagte forårstræf og for generalforsamlingen på Sjælland den 30. maj. På nuværende tidspunkt vil det være ulovligt at afholde det. Der er mulighed for, at der åbnes op for større arrangementer den 10. maj jævnfør myndighedernes seneste udmelding, men vi ved det ikke.

Timewinder, hvor en del af vores træf skulle foregå, har helt aflyst. Vi vil, såfremt det gøres lovligt den 10. maj, kunne afholde vores generalforsamling samt første del af træffet på Filmstationen i Værløse som planlagt.

Men da det dermed helt op til den 10. maj er usikkert, om vi vil kunne afvikle forårstræffet, har vi valgt at aflyse det og i stedet satse på, at sensommertræffet i Jylland vil kunne afholdes på normal vis. Det er også vores håb, at årets generalforsamling vil kunne afholdes da.

Generalforsamlingen udsættes derfor til sensommertræffet. Bestyrelsen er opmærksom på, at en udsættelse af generalforsamlingen er i strid med vores vedtægter, men instrukser fra myndigheder skal vi følge.

Besøget på Filmstationen i Måløv med rundvisning inklusive en gennemgang af flyvestationens historie som militært område, og om da det under 2. verdenskrig var besat af tyskerne udsættes til foråret 2021.

Der er nyt fra Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af.

Desværre er det dårligt nyt med hensyn til afklaring af originalitetskravet fra Motorstyrelsens side. Motorstyrelsen har ikke være lydhøre over for blandt andre Motorhistorisk Samråds indvendinger til den lovede vejledning om tilladte ændringer af veteranbiler. Der er dog håb endnu.

Læs mere i seneste nyhedsbrev.

Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af, har lavet en god sammenfatning over problemstillingerne i forbindelse med originalitetskravet til veteranbiler, hvor der blandt andet er eksempler på forhold, der har været udslagsgivende for Motorstyrelsen.

Læs nyhedsbrevet.

Paul Andy Andersen har skrevet et indlæg om de problemstillinger, der er, i forbindelse med originalitetskravet til veteranbiler.

Læs indlægget i Dagbladet Ringkøbing-Skjern

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at en del bilejere ikke kender reglerne for påfyldning og import af kølemidler til airconditionanlæg. Miljøstyrelsen skriver således, at de beslaglægger en del ulovlige beholdere med kølemidlet R134a, som private borgere forsøger at importere med henblik på selv at fylde kølemiddel på A/C-anlægget i deres bil.

Reglerne er kort fortalt: Private, der ønsker at fylde R134a på A/C-anlægget i deres bil, skal altid få påfyldningen foretaget på et godkendt værksted, hvor det udføres af uddannede medarbejdere. De skrappe regler skyldes, at R134a er en drivhusgas, der er 1.400 gange mere klimaskadeligt end CO2.

Læs mere.

Læs faktaark.

Nyt fra Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af, vedrørende krav til originalitet af veteranbiler. Motorstyrelsen arbejder med input fra Motorhistorisk Samråd på en vejledning, der skal være klar til foråret. Læs mere på Skat.

Vi har modtaget referat fra Årsmødet i Motorhistorisk Samråd afholdt den 23. november, hvor Sten Erik Brand og Per-Ulrik Rasmussen deltog for vores klub. Læs referatet.

Yderligere information