Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at en del bilejere ikke kender reglerne for påfyldning og import af kølemidler til airconditionanlæg. Miljøstyrelsen skriver således, at de beslaglægger en del ulovlige beholdere med kølemidlet R134a, som private borgere forsøger at importere med henblik på selv at fylde kølemiddel på A/C-anlægget i deres bil.

Reglerne er kort fortalt: Private, der ønsker at fylde R134a på A/C-anlægget i deres bil, skal altid få påfyldningen foretaget på et godkendt værksted, hvor det udføres af uddannede medarbejdere. De skrappe regler skyldes, at R134a er en drivhusgas, der er 1.400 gange mere klimaskadeligt end CO2.

Læs mere.

Læs faktaark.

Nyt fra Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af, vedrørende krav til originalitet af veteranbiler. Motorstyrelsen arbejder med input fra Motorhistorisk Samråd på en vejledning, der skal være klar til foråret. Læs mere på Skat.

Vi har modtaget referat fra Årsmødet i Motorhistorisk Samråd afholdt den 23. november, hvor Sten Erik Brand og Per-Ulrik Rasmussen deltog for vores klub. Læs referatet.

Aros

Vi er af Aros Forsikring, vi har samarbejde med, blevet inviteret til Aros-karavanen den 2. maj 2020 med start i Horsens.

Der kan deltage maksimalt 100 biler, så tilmelding er efter først-til-mølle.

Læs mere.

I det seneste nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af, kan man blandt andet læse om misledende vinkling og manglende oplysninger i et indslag fra TV2 nyheder i oktober om veteranbiler.

Motorhistorisk Samråd mener, at indslaget er skadeligt for medlemmernes virke. De vurderer at den generelle offentlighed bliver påvirket af misinformationer der er givet i indslaget, og at vores politikere såvel nationalt som lokalt, får et negativt indtryk af veterankøretøjsbevægelsen, med den risiko at yderligere begrænsninger pålægges den rullende kulturarv.

De vurderer derfor, med henvisning til ovenstående, at indslaget om veterankøretøjerne ikke er foreneligt med god presseskik.

MHS har kontaktet TV2 med henblik på at give dem faktuelle oplysninger om miljøpåvirkning og brug af veteranbiler.

Læs nyhedsbrevet med uddrag af svaret til TV2.

Lørdag den 23. november gennemføres årsmøde for alle de tilsluttede klubber i Motorhistorisk Samråd (MHS).

Fra vores klub deltager Sten-Erik Brand og Per-Ulrik Rasmussen. Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til nedenstående materiale, vi har modtaget fra MHS, kan rettes til Sten-Erik eller Per-Ulrik.

Indkaldelse med dagsorden til årsmødet

Budget for MHS

Hovedpunkter af MHS' bestyrelses beretning

Vedtægtændringsforslag

I det seneste nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af, kan man blandt andet læse om muligheden for et fælles nordisk samarbejde for fortsat at friholde historiske køretøjer fra kommende miljøzoner og anden miljølovgivning.

Man kan også læse om lovforslaget, der vil give Færdselstyrelsen flere beføjelser til at standse køretøjer til kontrol, uden at have assistance fra Politiet. En anden ændring i samme hørings handler om at Færdselsstyrelsens ansatte skal kunne blokere køretøjer i det Digitale Motorregister (DMR), køretøjer der netop har været til syn, men som Færdselstyrelse af den ene eller anden grund godt vil se til en yderligere kontrol. I begge tilfælde er Motorhistorisk Samråd bekymret for at forslaget er en glidebane hvor den private borgers retsstilling bliver tilsidesat.

Læs hele nyhedsbrevet.

Yderligere information