Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af.

Hele nyhedsbrevet kan læses herunder.

De skriver blandt andet følgende:

"Vedtagelsen af Bilpakken, og i særdeleshed den del af aftalen der vedrører veterankøretøjerne, er et kæmpe positivt skridt for vores hobby og for opgaven med at holde de historiske køretøjer rullende i en usikker fremtid. Det arbejde de samlede organisationer har gjort, har afgivet et solidt aftryk i aftalen.

Når det er sagt, så er der stadig nogle få punkter vi godt vil foreslå bliver forbedret eller i det mindste afklaret i aftalen. Vores arbejde er derfor langt fra slut, og det er nu vi skal se på hvilke demokratiske spilleregler vi har i kassen, som vi kan tage frem og arbejde med. Her finder vi bl.a. høringssvar, og et muligt foretræde for Skatteudvalget.

Endelig vil vi så snart som muligt i det nye år også udkomme med et nyt nyhedsbrev der mere specifikt kommer ind på afskaffelsen af originalitetskravet, dets betydning, hvor det gør sig gældende, og ikke mindst hvorfor det er så uendeligt vigtigt for fremtiden, at det forsvinder."

Læs nyhedsbrevet.

Med myndighedernes seneste udmeldinger tyder alt på, at forsamlingsforbuddet på 5 personer kommer til at fortsætte minimum februar ud.

Klubarrangement hos Torben Eskildsen i Rødekro udskydes til den 17. marts, Tilmelding til Torben på 22956756 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 10. marts.

Garagetræffet i Ålsø ved Grenaa med foredrag af Anders Bonde udskydes til 27. marts. Tilmelding til John Rygaard senest den 10. marts på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tirsdagsaften hos Bent og Ulla i Øm ved Roskilde udskydes til den 30. marts. Tilmelding senest den 23. marts til Bent Andersen på 20210962.

Vi har modtaget nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af, vedrørende originalitetskravet for veteranbiler, originalitetskrav for genopbyggede køretøjer og for tillæg i registreringsafgift for manglende airbags.

Det skal bemærkes, at det omtale originalitetskrav for genopbyggede køretøjer vedrører alle køretøjer uanset årgang og har således ikke noget med det nu afskaffede originalitetskrav for veterankøretøjer at gøre.

Nyhedsbrevet fra Motorhistorisk Samråd kan læses herunder.

Motorhistorisk Samråd (MHS), vi som klub er medlem af, har gennem mange år arbejdet for bedre forhold for veterankøretøjer.

Senest har MHS haft fokus på originalitetskravet. MHS har fået støtte af flere politikere i Folketinget i deres arbejde med at få fjernet originalitetskravet herunder Lars Boje Mathiesen, Rene Kristensen, Kristian Pihl Lorentzen og Brigitte Klintskov Jerkel.

I fredags blev der indgået aftale mellem Regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om skatter og afgifter på vejtransportområdet de næste par år.

Årsmødet i Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af, udskydes på ubestemt tid grundet Corona.

Herunder følger dagsordenen for det aflyste årsmøde:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere (Udskydes)

2. Kontrol af de tilsluttede klubbers stemmer (Udskydes)

3. Bestyrelsens beretning

Hent bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab (Godkendelse udskydes)

Hent årsregnskab for 2020

Hent kommentarer til årsregnskab for 2020

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår. (Godkendelse udskydes)

Hent budget for 2021

Hent kommentarer til budgettet for 2021

6. Godkendelse af nye klubber og støttemedlemmer, som bestyrelsen har indstillet (Udskydes)

Følgende er indtil videre indstillet: (Optagelse udskydes)

Hjørring US Car Club
Motorklubben Centrum
Kolding Volvo Klub
Panzermuseum East
Vodskov Veteranbil Club
Kawa Z MC Klub

7. Behandling af indkomne forslag (Udskydes)

8. Valg af bestyrelse samt suppleanter (Udskydes)

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Begge personer vælges for et år ad gangen (Udskydes)

10. Eventuelt (Udskydes)

Yderligere information