Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Samråd blandt andet om behov for anden formand for MHS i år, om at sikre arvtagere til vores historiske biler og om ambitionen at få tilbageført den løbende stigning i vægtafgiften.

Nyhedsbrevet kan læses i det følgende.

Nyhedsbrevet kan læses i det følgende.

Vi har modtaget nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af, om den nye vejledning vedrørende registreringsafgift og afgiftsmæssigt identitetstab for reparerede eller ombyggede biler herunder veteranbiler på 35 år eller derover. Læs nyhedsbrevet i det følgende.

Motorstyrelsen har nu udgivet nyhedsbrev og vejledning vedrørende registreringsafgift og afgiftsmæssigt identitetstab for reparerede eller ombyggede biler herunder veteranbiler på 35 år eller derover.

For veteranbiler skriver Motorstyrelsen følgende:

"Der gjaldt tidligere et såkaldt originalitetskrav for veteranbiler (biler over 35 år). Det betød, at de skulle fremstå som værende fuldstændig originale, hvis de var blevet afgiftsberigtiget i Danmark som veteranbiler. Kravet gjorde det vanskeligt for ejerne at vedligeholde og reparere på veteranbilerne, ligesom det kun i begrænset omfang var muligt at ombygge eller ændre på bilerne, uden at de mistede deres afgiftsmæssige identitet."

"Originalitetskrav er siden fjernet fra loven, og reglerne for reparation og ombygning af veteranbiler er nu de samme som for øvrige biler. Veteranbiler er dog som nævnt ovenfor ikke omfattet af de særlige regler for større, samlede reparationer og genopbygninger med henblik på salg."

Læs nyhedsbrevet.

Læs vejledningen.

Som den eneste eksterne organisation, er Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af, blevet inviteret af Motorstyrelsen til at medvirke til at udfærdige og færdiggøre vejledning på dette område

Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Samråd blandt andet om digitalisering af motorhistorien og karenstid for registreringsnumre.

Yderligere information