Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Samråd blandt andet om ændringer i synsvejledningen med relevans for veterankøretøjer og youngtimers.

Læs nyhedsbrevet herunder.

På det seneste har såvel Færdselsstyrelsen som Motorstyrelsen udgivet en række relevante nyheder og opdateringer. Vi vil her give en overordnet beskrivelse af nyhederne fra de to styrelser. Finder du at det beskrevne er relevant i forhold til din situation, vil du kunne finde mere information på styrelsernes respektive hjemmesider. 

Færdselsstyrelsen:

Synsvejledningen

VOSAK er styrelsens Vejledning om syn af køretøjer, der er udkommet i en opdateret version, der trådte i kraft den 1. juli. Vi har fundet en del ændringer med relevans for veterankøretøjer og youngtimers:

1. Komponenter til bremser og udstødning behøver ikke længere være E-godkendte, såfremt køretøjer er 20 år eller ældre.
2. Den tidligere brugte faste sammenkobling af en bestemt bil og et specifikt påhængskøretøj, er blevet en brugerbestemmelse, hvor efter alle sammenkoblinger i princippet nu er synsfri sammenkobling.
3. ”Hjemmesvejsede” fælge, typisk brede stålfælge, kan ikke længere godkendes, medmindre disse er fabrikeret af en egentlig fælgfabrikant, der har produceret minimum 200 fælge.
4. Den forenklede praksis, hvorefter man ikke behøver en dataerklæring, hvis køretøjet har været indregistreret i et EU-land i minimum 3 måneder, er udvidet til også at gælde import fra Færøerne og Storbritannien.
5. Afsnittet om ombyggede biler og MC er flyttet til et nyt bilag 2. Her skal man være opmærksom på at det betragtes som en konstruktiv ændring, hvis motorens indsugnings- og udstødningsværdier og tolerancer, justeres uden for fabriksindstillingerne. Det samme gælder indstillingsværdierne for styreapparat og bremser.
6. Der er blevet indført en beskrivelse af en godkendelsesprocedure for eftermontering af elektrisk servostyring på ældre biler. 

Smil til din synshal

Den længe ventede app, synshallerne skal bruge for at fotodokumentere start og sluttidspunkt for besøget i synshallen, er nu klar. Det nye tiltag skal tage hånd om de såkaldte SMS-syn, der kom frem sidste år. Per 1. januar 2025 vil man blive mødt af synspersonalets mobiltelefon ved ankomsten 

Motorstyrelsen:

Kørte kilometer og værdigrundlaget

Landsskatteretten har i tre tilfælde underkendt Motorstyrelsens procedure om regulering af et køretøjs værdigrundlag ud fra de kilometer køretøjet er opgivet til at have kørt ved importtidspunktet. Det har fået Motorstyrelsen til at udsende et styresignal, der beskriver en ny proces, hvor man skal tage udgangspunkt i et norm-kilometertal.

Lavere gebyr ved eksportgodtgørelse

Motorstyrelsen har været så effektive i sagsbehandlingen af anmodninger om eksportgodtgørelse, at man har valgt at nedsætte gebyret fra de hidtidige kr. 2.350, til kr. 2.250 per køretøj. Det skal her nævnes at eksportgodtgørelsen i sig selv er der ikke ændret ved, den gælder fortsat kun køretøjer nyere end 35 år.

Registrering af din bils brugere

Per 1. juli træder nye regler i kraft, der skal præcisere brugerbegrebet. Fra denne dato skal alle registreres, der har fysisk eller juridisk råderet over et køretøj. Hovedreglen er, at den, der har den fulde eller overvejende fysiske råderet over køretøjet, skal registreres som primær bruger, og at øvrige brugere registreres som sekundære brugere. De nye regler handler både om leasing, om virksomheder med ansattes råderet over firmabilen, og om personerne i husstanden.

Reglerne handler overordnet om hvorvidt deres rådighed over køretøjet har en fast og varig karakter, eller om der kun er tale om lejlighedsvist lån. Som tommelfingerregel vil der ikke være tale om rådighed af fast karakter, hvis man skal spørge, før man bruger køretøjet

Frem til 31. december i år, kan ændringer af brugere registreres gebyrfrit via en formular, man kan finde på Motorstyrelsens hjemmeside.

Johnny B. Rasmussen

Sekretariatsleder

Når biler er både og

Fra tid til anden oplever Motorstyrelsens værdifastsættere, at det kan være svært at sætte en værdi og dermed en registreringsafgift på et importeret køretøj. Det handler ikke altid om værdien på køretøjet, men ganske enkelt om hvilke type køretøj, der er tale om.

På den baggrund inviterede Motorstyrelsen repræsentanter for branchen inden for til en dag på hovedkontoret i Aalborg, hvor flere eksempler blev taget frem, på det de i mangel af bedre beskrivelse kaldte for ”Specielle køretøjer”. Motorhistorisk Samråd deltog ved dette møde med Motorstyrelsen og branchen.

Situationen opstår når Motorstyrelsen får forespørgsler på køretøjer, der så at sige er placeret mellem to eller endog flere stole. Det kan være personbil, der ombygget til et motorhome, en tidligere bus der er blevet kombineret hestetransport og camper, måske stadig med sæderækker og fuldt udstyret køkken. Det kan være lastbiler eller varevogne opbygget til udkørende værksteder af forskellig art, eller måske en ældre firehjulstrukken ex-brandbil, der nu skal nyde sit otium, som surferbeboelse eller ejerens drøm om at køre kloden rundt.

Udfordringen for Motorstyrelsen er at kategorisere dem, så der kan værdifastsættes korrekt. Muligheden for branchen på mødet, var også at byde ind med øvrige eksempler på typer af køretøjer uden for kategori. Det var en givende dag, hvor der blev talt og tænkt ud af boksen. I Motorhistorisk Samråd er vi glade for at kunne byde ind med vores viden, for er der noget der ofte er uden for den traditionelle kassetænkning, så er det mange gange de historiske køretøjer.

Så vidt det er muligt, vil Motorstyrelsen arbejde på at udgive en vejledning på området. Den vil vi se frem til at følge helt til måls.

Johnny B. Rasmussen

Sekretariatsleder

Det Motorhistoriske Årsmøde 2024

I henhold til vores vedtægter skal vi her oplyse vores medlemsklubber om det næstkommende årlige Motorhistoriske Årsmøde. Vi arbejder på at fylde indhold i så de delegerede fra klubberne kan komme godt hjem efter en oplevelsesrig dag. Aktuelt kan vi se at tre klubber søger om optagelse, en motorcykelmærkeklub, og to lokalklubber, en fra Jylland og en fra Sjælland. Vi har også flere mulige navne til at udfylde den centrale rolle som oplægsholder, som klubberne de senere mange år har sat stor pris på.

Sig til din klub at I skal huske at deltage, og at det i år bliver den 23. november. Igen i år bliver det på Comwell i Middelfart. Vi glæder os allerede.

Yderligere information