Nyhedsbrevet kan læses i det følgende.

Årsmøde gav virkelig noget at tænke over

Det Motorhistoriske årsmøde 2022 blev den sidste weekend i november afviklet med flot stor tilslutning fra samrådets medlemsklubber.

Det er 9. gang at Samrådet har indkaldt medlemsklubberne til årsmøde og generalforsamling på Comwell i Middelfart. Den centrale placering og de gode rammer til et så fyldigt arrangement, er svære at finde andre steder. Vi kommer gerne igen den 10. gang.

I år kunne vi faktisk tælle mere end 100 delegerede og gæster ved årsmødet, hvilket er en forøgelse på omkring 10%. Der var dermed også langt flere klubber repræsenteret end tidligere. Selv om vi sad ret tæt i Comwells største mødelokale, er der nok der plads til endnu flere. Du kan jo bede din klub allerede nu om at sætte kryds i kalenderen den sidste lørdag i november 2023.

Fra Formand Steen Rode-Møller fik vi en fyldig beretning på vegne af bestyrelsen. En beretning der både skuer bagud, og også frem i tiden for de historiske køretøjers ve og vel. 

Et af punkterne i beretningen, var en tilbagevenden til et emne formanden før har haft med til årsmødet: Hvem skal overtage dine veterankøretøjer, og har du sikret arverækkefølgen, ikke blot den materielle, men også den der handler om interessen for de historiske køretøjer. Også det emne gav god snak i korridoren i pauserne.

Økonomisk kunne vores dygtige kasserer Lisa Mikkelsen fortælle at vi ”desværre” ikke havde opnået det underskud, vi havde budgetteret med sidste år, men i stedet var det blevet til et mindre overskud på finanserne. 

Efter en god frokost havde flere af de delegerede nok mest behov for at slå mave. Det blev der dog ikke meget af, for vi havde i år indskrevet Chefjurist Johanne Berner Hansen fra Dansk Bilbrancheråd, til at give de delegerede lidt input om historiske køretøjer set fra hendes vinkel, og det blev et indlægget der virkelig gav noget at tænke over.

Johanne Berner Hansens indlæg kredsede om det, der blev benævnt som de historiske køretøjers Bermudatrekant. Beskrevet som den dysfunktionelle relation mellem Motorstyrelsen, Færdselsstyrelsen og Forsikringsselskaberne. Det man bør have et særligt fokus på, er behovet for at dokumentere køretøjet. Kort fortalt så bliver dit køretøjs dokumentation et af fremtidens helt centrale omdrejningspunkter.

Også bestyrelsesmedlem Lars Genild, der samtidig er Vicepræsident i FIVA og formand for den vigtige Legislation Commission, gav os en værdifuld indsigt i FIVA kommissionens arbejde, og den internationale fremtid for veterankøretøjerne generelt.

Igen i år var der flere klubber der ønskede optagelse. Følgende 4 klubber og 2 museer blev optaget i år: ·      

    British MC Burgundia   
    Lidenlund Veteranbilklub
    Jensen Owners Club     
    Dansk Lastbil Nostalgi       
    Jysk Automobil Museum       
    VW & Retro Museum

I Motorhistorisk Samråd er der nu 133 klubber og museer og samlet nu næsten 32.000 medlemmer. 

Alt i alt blev det et supergodt årsmøde, med god debat om væsentlige emner for os alle. Hvor vi alle fik brugt pauserne til få talt med de øvrige repræsentanter for veterankøretøjsDanmark. Et netværk man kun kan sætte pris på. 

Forberedelserne til det næste Motorhistoriske Årsmøde i 2023 er allerede i gang. Referatet fra dette årsmøde vil snart været at finde på vores hjemmeside. 

Johnny B. Rasmussen

Sekretariatsleder

Motorhistorisk Samråd

Endnu mere totalskade

I sidste nyhedsbrev skrev jeg om hvad man kan gøre, hvis ens køretøj bliver erklæret totalskadet. Historien handlede om en Taunus 12M fra 1960, som ejeren gerne ville købe tilbage fra forsikringsselskabet og benytte som reservedele til en ny vogn af samme slags. Efter en intern auktion fik ejeren mulighed for at tilbagekøbe bilen for 6.200 kr. Som opfølgning på den historie fik vi en henvendelse fra en anden ejer, som også havde været ude for at få sin vogn totalskadet, i dette tilfælde som følge af brand.

Som det fremgår af billedet, blev Triumph’en slemt tilredt, og taksatoren dømte den totalskadet. Ejeren anmodede om at få lov til at generhverve bilen, hvilket ikke var noget problem. Faktisk FIK han bilen efter erstatningen var blevet udbetalt. Så i dette tilfælde var der altså ikke tale om nogen form for auktion.

Da køretøjet var totalskadet, betyder det, at bilen ikke må repareres uden at betale ny afgift ved genopbygning. I DMR bliver der derfor indført en anmærkning om at køretøjet er totalskadet, og det er kun Motorstyrelsen, der kan ophæve denne anmærkning. Dette sker efter betaling af ny afgift.

I dette tilfælde valgte ejeren altså at genopbygge bilen, som han så havde fået af forsikringsselskabet. Ejeren skriver følgende: ”Bilen blev genopbygget med karosseridele fra USA i løbet af det næste år, og jeg kørte til syn med bilen, hvor den blev godkendt og jeg skulle så søge om hvor meget og betale registreringsafgift før jeg kunne få udleveret plader. Som sagt så gjort og efter kort tid fik jeg et venligt brev fra skat at der ikke skulle betales ny registreringsafgift da det var en original veteranbil, Det var en positiv overraskelse og bilen var kørende igen den 19.Maj 2018”. (Læg mærke til, at dette svar blev afgivet INDEN Motorstyrelsen blev oprettet i 2018, altså fra det ”gamle” Skat/Motor). 

Derfor er det under alle omstændigheder en rigtig god ide at få en grundig snak med taksatoren og måske også med Motorstyrelsen om, hvad du ønsker der skal ske med dit køretøj, hvis det bliver totalskadet. 

Steen Rode-Møller

Formand

Motorhistorisk Samråd

Endnu et positivt møde med Motorstyrelsen

Motorhistorisk Samråd har efterhånden en fast forankret forbindelse til Motorstyrelsen i Aalborg. Ikke blot havde vi en meget konstruktiv drøftelse med direktøren Jørgen Rasmussen og specialkonsulent Louise Krappe Andersen tidligere på året, men i midten af november fik vi endnu et fint besøg fra Motorstyrelsen. Det var tre værdifastsættere med speciale indenfor veterankøretøjer, så det var de helt rigtige mennesker at sende i armene på os. Fra MhS mødte bestyrelsesmedlem Christian Vegger, Johnny Rasmussen og undertegnede og de 4 timer besøget varede fløj af sted. Vi kom omkring mange emner, som blev drøftet i en særdeles afslappet atmosfære, hvor antallet til stede gjorde, at alle kunne høre alle og ingen emner forblev urørt. 

Besøget involverede også et besøg i DVK’s kælder med deres store bibliotek, en samling af skatte, som ingen af værdifastsætterne havde drømt om eksisterede. Som sædvanlig var formanden for DVK, Dorte Stadil, en glimrende guide i biblioteket. Men værdifastsætterne havde også selv litteratur med, som fortæller om priser på biler endog langt tilbage, så det er ikke en tilfældighed, at et historisk køretøj bliver bedømt til at have en bestemt afgiftsmæssig værdi. 

Vi sluttede med en gennemgang i Sommers Automobile Museum, hvor der igen var god plads til meget positive ytringer med hensyn til de flotte og sjældne biler. 

I MhS er vi glade for at kunne bidrage med eksempler og en detaljeret viden om historiske køretøjer, og vi tilbød atter at komme til Motorstyrelsen i Aalborg og fortælle om disse køretøjer.

Steen Rode-Møller

Formand

Motorhistorisk Samråd

Yderligere information