Nyhedsbrevet kan læses i det følgende.

Når uheldet er ude

Hvad gør jeg, hvis…. Mit veterankøretøj bliver totalskadet?

Denne artikel henvender sig forhåbentlig kun til et fåtal, men for dem, det rammer, kan det være rigtig slemt. Jeg taler om totalskade af dit veterankøretøj.

Lidt om hvad og hvem din forsikring dækker:

Har du kun ansvarsdækning, og selv er skyld i skaden, er der ingen hjælp til dit eget køretøj. Dit selskab dækker dog skaderne på modpart / skadelidtes køretøj, eller hvad der måtte være skadet. Der kan være personskade, skade på bygning, det kan være en have man er havnet i med sit køretøj osv. 

Har du kun ansvarsdækning, og der er en skyldig modpart/skadevolder, er det skadevolders selskab der kører og behandler hele sagen.

Man kan sige: ved kun ansvarsdækning, er der aldrig hjælp til eget køretøj fra sit eget selskab.

Om man har kaskodækning eller kun ansvarsdækning, har ingen indflydelse på, hvor resterne / skadet køretøj havner til sidst.

Vi fortsætter herefter med et konkret eksempel, som er kaskoforsikret.

Det drejer sig om en FORD Taunus P2 årgang 1960, nyindkøbt, og der var købskontrakt med anførsel af købssummen. Dette var medvirkende til, at hele købssummen blev udbetalt plus udgifter til syn mv. Ejeren var tilfreds med dette, men ville gerne købe bilen tilbage for eventuelt at sætte den i stand eller bruge den til reservedele. Ejeren lavede en aftale med taksatoren om at få information om salgsbuddet, for at kunne bedømme, om det var økonomisk forsvarligt at købe bilen tilbage.

MhS Nyhedsbreve December2022 Totalskade2 scaledDenne smukke Ford Taunus P2, årgang 1960, blev uforvarende involveret i et uheld der betyder at den nok aldrig kommer på vejen igen. Ejeren fik dog lov at købe bilen tilbage efter totalskaden. Læs her hvordan man gør det. Tør du scrolle ned og set et nyere billede af bilen?

Proceduren med at få mulighed for at tilbagekøbe sit køretøj fra forsikringsselskabet, kan umiddelbart synes kompliseret. Forsikringsselskaberne afholder en lukket auktion, hvor autoophuggere og opkøbere får mulighed for at byde. Auktionen går over få dage, og når auktionen er slut, ringer taksatoren til den tidligere ejer og oplyser om det afsluttende bud, hvis dette er aftalt med tilbagekøb for øje. Det kan forekomme, at der lægges et mindre beløb på, nogle få hundrede kroner, men ellers er det blot det sidste bud, den tidligere ejer skal betale for at få sit køretøj tilbage.

MhS Nyhedsbreve December2022 Totalskade1 scaledEfter ulykken var det tydeligt at skaderne på den fine Taunus var ret så omfattende. Den blev meget skæv flere steder. Føreren slap nådigt fra uheldet, men Taunus tjener sig nok best som donorbil nu

Hvis du er så uheldig at få dit køretøj skadet, totalt eller delvist, er det en kæmpe fordel, hvis du har valgt et forsikringsselskab, som er kendt med veterankøretøjer. Disse selskaber er også koblet til taksatorer, som har erfaring med netop vores gamle køretøjer.

Vigtigt er det dog, at for at alt det her skal gå op i en højere enhed, skal din bil være forsikret med en kaskoforsikring. Ansvar alene kan gøre forløbet meget besværligt. Hvis uheldet skyldes modparten, bliver det en aftale mellem ejeren og  din taksator, hvad prisen på det totalskadede køretøj skal være.

Man skal dog være opmærksom på, at når køretøjet bliver erklæret totalskadet, slettes det i det Digitale Motorregister, nummerplader afleveres og køretøjet ophører som sådan med at eksistere. Ønsker man at genopbygge køretøjet, skal køretøjet, når det er genopbygget, synes og toldsynes og der skal betales ny afgift, hvilket i tilfældet med denne Taunus kun udgør nogle få tusinde kroner.

Afslutningsvis er slutningen på historien om Tanunus’en at ejeren købte bilen tilbage for 6.200 kr.  

Steen Rode-Møller

Formand

Motorhistorisk Samråd

Er historiske køretøjer og ditto maskiner en del af kulturarven?

Ja, siger kulturministeren.

Undertegnede havde set i vores lokale avis, at kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, var blevet inviteret til at afsløre en kopi af et tyrebroncehoved, som var blevet fundet under udgravning af tørv i 1934. Ministeren kom lidt før afsløringen skulle ske, og jeg nåede at lave en aftale med hende om, efter afsløringen, at komme udenfor og kigge på et par veteranbiler, som vi var mødt op med i anledning af kartoffelfesten her i Store Vildmose. 

MhS Nyhedsbreve December2022 KulturministerenKulturminister Ane Halsboe-Jørgensen i hyggelig efterårspassiar i forbindelse med en kartoffelfest i Store Vildmose. Måske det leder til flere hyggesnakke?

Vi fik en rigtig god snak ikke bare om maskiner, biler og motorcykler, men også Motorhistorisk Samråds brændende ønske om at alle folketingspolitikere i alle lovgivningsudkast skal huske på, at historiske køretøjer, altså hobbykøretøjer, er til for at glæde både ejere og tilskuere.

Det er ikke en guldkalv, som skal slås i hartkorn med almindelige køretøjer og således pålægges helt urimelige afgifter.

I skrivende stund vides ikke, hvordan udfaldet af valget bliver, men under alle omstændigheder bliver den nuværende kulturminister inviteret til Nærum til vores kontorfaciliteter, hvor vi kan drøfte bl.a. fremtiden for vores rullende kulturarv, og hvordan vi skal vide at skatte den i fremtiden. Og husk: “skatte” ikke “beskatte”!

Steen Rode-Møller

Formand. 

Motorhistorisk Samråd

Yderligere information