Vi har modtaget Information fra Motorhistorisk Samråd (MHS) vedrørende årsmøde (generalforsamling) i MHS og om behov for ny formandskandidat i MHS i 2023.

Det Motorhistoriske Årsmøde 2022

Det står godt nok i vores vedtægter, at det er os pålagt, men det med stor fornøjelse at vi nu kan oplyse jer medlemsklubber om sted og dato for årets begivenhed i MhS.  

Motorhistorisk Samråd inviterer til årsmøde lørdag den 26. november 2022, fra kl. 9.00. Vi har igen i år valgt Comwell i Middelfart som lokation.  

Vi glæder os allerede til en dag med mange gode snakke, netværk, inspiration og ideer til hvordan andre gør det. I år ved vi også allerede nu, at vi skal høre lidt om livets gang i Lidenlund.

Sæt kryds i kalenderen ud for den 26/11, at I skal afsted for at repræsentere jeres klub. Vi sender tilmelding, dagsorden og alt det andet praktiske, ud sidst i oktober.

Med venlig hilsen  

Johnny B. Rasmussen

Sekretariatsleder  

Motorhistorisk Samråd

Formanden går på pension

Efter årsmødet 2023 trækker jeg mig tilbage som formand for Motorhistorisk Samråd for at nyde mit otium. Til den tid vil jeg have været formand i næsten 8 år.

Motorhistorisk Samråd søger derfor en egnet kandidat, der har tid og lyst til at løfte opgaven sammen med en levende, arbejdsom og velorganiseret bestyrelse, samt vores mand i sekretariatet. Kandidaten skal deltage aktivt i at bringe MhS videre til gavn for hele den rullende, motoriserede kulturarv. Stillingen er ulønnet og indebærer en del arbejde – også på ubekvemme tider. Til gengæld er det en stor glæde, når det lykkes at påvirke ministre, politikere og styrelser til gavn for os alle. Der er mange møder, som primært afholdes i København og i Odense (bestyrelsesmøder). En kandidat med tidligere ledelseserfaring er en fordel, men ikke et krav. 

Stilling som suppleant/formandskandidat 

Til årsmødet i år, 2022, søger vi derfor en suppleant til bestyrelsen. Grundet forskellige omrokeringer bestyrelse/suppleant, bliver der en stilling som suppleant ledig.

Det ville derfor være perfekt såfremt en kommende formandskandidat kunne træde til, og som suppleant deltage aktivt i bestyrelsens virke. Vi vil derfor gerne bede medlemsklubberne om at søge mulige nye kandidater allerede nu, så der kan blive mulighed for en mere glidende overdragelse.

Af rent praktiske årsager, og af hensyn til valgprocessen, vil vi bede klubberne om at sende oplysninger om kandidaterne i god til inden årsmødet, så vi har mulighed for at rundsende en kandidatliste som klubberne kan vurdere på basis af. 

Interesserede kan henvende sig til enten formanden eller sekretariatet. 

Og husk: Frivilligt arbejde består af to ting: Frivilligt er når du melder dig, resten er arbejde.

Steen Rode-Møller

Formand

Motorhistorisk Samråd
    
    

Yderligere information