Bestyrelsen har i lyset af Corona-situationen gennemgået muligheder for det planlagte forårstræf og for generalforsamlingen på Sjælland den 30. maj. På nuværende tidspunkt vil det være ulovligt at afholde det. Der er mulighed for, at der åbnes op for større arrangementer den 10. maj jævnfør myndighedernes seneste udmelding, men vi ved det ikke.

Timewinder, hvor en del af vores træf skulle foregå, har helt aflyst. Vi vil, såfremt det gøres lovligt den 10. maj, kunne afholde vores generalforsamling samt første del af træffet på Filmstationen i Værløse som planlagt.

Men da det dermed helt op til den 10. maj er usikkert, om vi vil kunne afvikle forårstræffet, har vi valgt at aflyse det og i stedet satse på, at sensommertræffet i Jylland vil kunne afholdes på normal vis. Det er også vores håb, at årets generalforsamling vil kunne afholdes da.

Generalforsamlingen udsættes derfor til sensommertræffet. Bestyrelsen er opmærksom på, at en udsættelse af generalforsamlingen er i strid med vores vedtægter, men instrukser fra myndigheder skal vi følge.

Besøget på Filmstationen i Måløv med rundvisning inklusive en gennemgang af flyvestationens historie som militært område, og om da det under 2. verdenskrig var besat af tyskerne udsættes til foråret 2021.

Yderligere information