Medlemsundersøgelsen, om hvilke biler klubben fremover skal omfatte, er afsluttet fredag ved midnat. Som sikkert bekendt har klubben således siden generalforsamlingen i 2010 omfattet europæiske Ford-biler på minimum 25 år. 

Med den gennemførte medlemsundersøgelse har alle medlemmer, der har opgivet korrekt e-mail-adresse til klubben, kunne give tilkendegive om de fortsat mener, at denne begrænsning er i overensstemmelse med deres ønsker. 85% af klubbens medlemmer svarende til 294 medlemmer har således kunne give sin mening til kende via medlemsundersøgelsen.

199 medlemmer besvarede spørgeskemaet i den treugers periode, undersøgelsen kørte, hvilket svarer til 67,6% af de, der har opgivet fungerende e-mail-adresse til klubben, og til 58,5% af klubbens medlemmer.

Den store andel af medlemmer, der har besvaret spørgeskemaet, vidner om engagement for sagen. Virkelig mange medlemmer benyttede således ikke blot muligheden for at stemme men også for at kommentere på spørgsmålene. Resultatet og de mange kommentarer, gør, at bestyrelsen har et solidt grundlag at arbejde videre med frem til kommende generalforsamling maj 2016, hvor der om nødvendigt fremlægges forslag til vedtægtsændringer, der efter bestyrelsens opfattelse bedst afspejler medlemsundersøgelsens resultat.

Følgende resultater kan fremhæves:

• 69,3% af de, der har besvaret spørgeskemaet, ønsker fortsat en rullende grænse
• 77,7% af de, der ønsker en rullende grænse, ønsker fortsat en grænse på 25 år
• Af de 25,6%, der ønsker en fast grænse baseret på et fast årstal, var der 35,8%, der ønsker 1990 som grænse efterfulgt af 1985 med 32,1%.
• Af de 69,3%%, der ønsker en rullende grænse, var der 45,3%, der – hvis det mod deres holdning blev et fast år som grænse - ønskede 1990 som grænse efterfulgt af 1985 med 25,3%
• Af de 25,6%, der ønsker en grænse baseret på et fast årstal, var der – hvis det mod deres holdning blev en rullende grænse – 41,9%, der ønskede 30 år efterfulgt af 34,9%, der ønskede 25 år.
• 87,8% af de, der har besvaret spørgeskemaet, ønsker enten fortsat europæisk Ford baseret på produktionsland eller europæisk Ford baseret på model. 48,5% ønsker fortsat begrænsning baseret på produktionsland, og 11,2% ønsker at udvide med amerikaner-Ford.

Det fulde resultat er sendt til medlemmerne i seneste nyhedsbrev og kan også ses i vores Facebook-gruppe for medlemmer.

 

 

 

Yderligere information