Til bestyrelsesmødet den 4. oktober blev det besluttet at gennemføre en online meningsmåling blandt klubbens medlemmer, om holdningen til de Ford-biler, klubben omfatter.

Den er nu iværksat. Til de medlemmer, der har opgivet fungerende e-mail-adresse til klubben, er der derfor nu afsendt e-mail med link til spørgeskemaet. Linket  kan kun anvendes en gang. Besvarelsen er anonym.

184 medlemmer har per 6. januar 2016 besvaret spørgeskemaet, der blev udsendt søndag den 20. december, hvilket svarer til 63% af de, der har opgivet fungerende e-mail-adresse til klubben, og til 54% af klubbens medlemmer.

Baggrunden er et spørgsmål af Rune Ravn Andersen til generalforsamlingen maj 2015, der ønskede debatteret hvilke biler, klubben fremover skal omfatte.

Siden 2010 har klubben som sikkert bekendt omfattet europæiske Ford-biler på minimum 25 år. Bestyrelsens holdning er, at grænsen på de 25 år, jf. klubvedtægtens § 1, bør fastholdes indtil videre.

Men bestyrelsen ønsker at kende medlemmernes holdning for om nødvendigt at kunne fremlægge forslag til vedtægtsændringer, der afspejler medlemmernes holdninger.

Meningsmålingen gennemføres frem til 8. januar 2016, så der om nødvendigt kan fremlægges forslag til generalforsamlingen i maj 2016. 

Alle medlemmer kan naturligvis deltage på generalforsamlingen, hvor resultatet i givet fald sendes til afstemning.

Yderligere information