Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Samråd blandt andet om opdatering af detailforskrifter for køretøjer

Læs nyhedsbrevet herunder.

Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn

I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende høringssvar til Færdselsstyrelsen. Høringen var længe ventet, og kom på baggrund af Færdselsstyrelsens omfattende gennemgang og revidering af de regelsæt, alle slags danske køretøjer synes og godkendes efter.

Færdselsstyrelsen startede deres projekt helt tilbage i september 2022. Formålet var at få sammenskrevet det der hedder ”Vejledning om syn af køretøjer”, eller blot VOSAK, med ”Detailforskrifterne for køretøjers indretning, udstyr og anvendelse”, i daglig tale DfK. Ved sammenskrivningen skulle der ryddes ud i de mange siders tekst, reglerne skulle holdes op mod gældende EU-krav, og der skulle ses på om bestemmelserne opfyldte det formål, der egentlig var intentionen.

Lettelse afløst af glæde i veteranorganisationen

I Motorhistorisk Samråd har vi været ret så bekymrede for, om dette arbejde ville føre til stramninger, eller måske endog om at regler, der tilgodeser historiske køretøjer, ville blive fjernet.

Nu hvor vi har gennemgået det meget tekniske materiale på mere end 400 sider, og afleveret vores høringssvar, kan vi konstatere at ændringerne, og Færdselsstyrelsens årelange arbejde, er endt med at blive et godt produkt. Vi står nu med en DfK-bekendtgørelse og en VOSAK-vejledning, der ser ud til at blive meget mere brugbar og overskuelig end før. Vi kan også konstatere, at Færdselsstyrelsen flere steder har gjort reglerne mere rummelige, og faktisk også har rullet enkelte overimplementerede EU-regler tilbage.

Vi kan også se, at Færdselsstyrelsen har benyttet lejligheden til at få indført et par gode tiltag, der vil gøre det nemmere at eje og bruge ældre køretøjer. Blandt andet sættes en grænse for E-godkendt udstyr til 20 år, hvorefter der ikke vil være krav om E-godkendelse, når det gælder komponenter til bremser og udstødning. Det sker for at forlænge levetiden for så gamle køretøjer. Et andet sted fremgår det, i den nye DfK, at det vil blive nemmere at få godkendt eftermonteret el-servostyring i en veteranbil.

Der er stadig noget der stikker i høringsudkastet

Når det meget positive er sagt, så er der dog også enkelte torne i rosenbusken. Dem har vi naturligvis også påtalt i vores lange høringssvar. Eksempelvis skal en mulig effektforøgelse, på mellem 0 – 20%, kontrolleres af en prøvningsinstans inden det endelig syn. Vores argument hertil er, at selv en veludført originalrenovering af en motor, meget vel kan betyde at effekten øges med mere end hvad motoren oprindeligt ydede. Vi er faktisk bekymret for, at hvis det viser sig, at synshallen er ubekendt med det specifikke veterankøretøj, så vil det kunne betyde at effekten skal efterprøves på en prøvningsinstans først. 

Det gamle afsnit 18.05 i VOSAK, om konstruktive ændringer, er ført over i de nye Detailforskrifter, heldigvis nærmest uændrede. Vi har dog opfordret til, at køretøjer der ombygges til el-drift, fastsættes til en ny datering, der enten svarer til ombygningens dato, eller alderen på ombygningens hovedkomponenter.

Vi har tillige udbedt os at Færdselsstyrelsen tager et særligt blik på nogle af de ellers uberørte regler, nu hvor låget er taget af gryden, så at sige. Eksempelvis kom kravet om sideblinklys først med udstyrsbekendtgørelsen i juli 1955. Er køretøjet ældre end det, bør sideblink ikke være et krav i dag. Det elektriske udstyr i ældre biler er ikke konstrueret til at køre med kørelys. Derfor har vi tillige bedt om at man ser på, om den i dag gældende datering (ældre end 1951) nu også er den rigtige. Den moderne generator blev først indført med introduktionen af Fiats 124 modeller i 1966. Måske det var en mere korrekt undtagelsesdatering? Sluttelig har vi også bedt Færdselsstyrelsen om at se på en proces for K-godkendelse af importerede veteranknallerter, der i dag kun lovligt kan benyttes ved at de registreres som lille motorcykel.

Ændringerne til VOSAK og DfK er ganske omfattende, og rækker fra køretøjer ældre end 2024, til replika-biler, lastbiler, traktorer og køretøjer til brug ved motorsport. Vi har derfor igen haft glæde af at kunne trække på de øvrige organisationer i vores motornetværk, hvorefter vi har kunnet aflevere et omfattende høringssvar til Færdselsstyrelsen. Høringssvaret i hele sin form, vil være tilgængeligt på vores hjemmeside. Vi vil holde alle opdateret om, hvad vores forslag fører til, og om hvordan de endelige regler kommer til at se ud, efterhånden som vi nærmer os den endelige implementering af Detailforskrifterne til sommer.

Johnny B. Rasmussen

Sekretariatsleder

Motorhistorisk Samråd

En skatteordfører med ”sund” opvækst

Vi har på det seneste haft den fornøjelse at have haft foretræde for Venstres Skatte- og Kulturordfører Jan E. Jørgensen. Med hans mangeårige position som folketingspolitiker, og med de for os væsentlige ordførerskaber, han har, var vi glade for, at han kunne afse tid til en samtale med os.

Det viser sig at Jan E. Jørgensen i sine yngre dage var lige så ”biltosset” som mange af os andre. Således var idolplakaterne på børneværelset af alle de flotteste biler fra tiden. Det kunne vi jo også nikke genkendende til. Den unge Jan deltog en gang i en konkurrence, og vandt faktisk en køretur i en helt speciel bil. Jans mor havde ikke selv bil, så det var ekstra oktan på knægtens spirende interesse.

Således lå der et godt fundament til en opbyggelig snak om vægtafgifterne, om godtgørelse af afgift ved eksport, og ikke mindst en god snak om historiske køretøjer som en del af vores fælles rullende kulturarv. Vi sluttede af med at invitere ham og andre politikere til at besøge os i Nærum til sommer til en fortsat snak.

Johnny B. Rasmussen

Sekretariatsleder

Motorhistorisk Samråd

En varm velkomst til markante museer

I den forgangne periode har vores bestyrelsesmedlemmer arbejdet intensivt med at udvide vores netværk af danske motormuseer. Det er derfor en glæde, at vi denne gang kan byde velkommen til så markante museer som Strøjer Samlingen på Sydfyn og Classic Car House i Lyngby, nord for København.

Vi har flere museer på vej ind, blandt andet en stribe museer i det sønderjyske. I det Midtjyske er vi lige nu ved at sende breve ud til flere museer og samlinger på de kanter. Vil du vide hvordan dit museum kommer med om bord, kontakt da gerne bestyrelsesmedlem Mikael Arngren på telefon +45 61 68 12 47.

Johnny B. Rasmussen

Sekretariatsleder

Motorhistorisk Samråd

Yderligere information