Vi har modtaget nyt fra Motorhistorisk Samråd, vi som klub er medlem af, vedrørende den danske del af Fivas socio-økonomiske undersøgelse.

 

 DANSKE MEDLEMMERNES KØBEKRAFT
 
FIVA-undersøgelsen afslører det enorme økonomiske bidrag, som entusiaster yder til lokale og nationale økonomier rundt om i verden. Den gennemsnitlige entusiast bruger mere end 20.000 kroner årligt direkte på deres køretøj (er), herunder forsikring, reparationer og restaurering, opbevaring, service og brændstof. Det samlede forbrug (når andre udgiftsområder er inkluderet som arrangementer, indkvartering osv.) andrager 27.450 kroner årligt. Heri indgår i øvrigt ikke de penge, som godt ti procent af medlemmerne har anvendt på indkøb af nye køretøjer, og som i gennemsnit androg henholdsvis 128.000 og 43.800 kroner for biler og motorcykler. Den globale købekraft udregnet meget konservativt alene på de omkring 2 millioner entusiaster, der på verdensplan er repræsenteret gennem FIVAs medlemsklubber, anslås derfor til omkring 75 milliarder kroner årligt eksklusiv udgifter til køb af nye historiske køretøjer.
 
BRUGEN AF DE DANSKE HISTORISKE KØRETØJER  
Undersøgelsen viser, hvordan de historiske køretøjer bruges, og afslører, at det gennemsnitlige køretøj tages ud 18 gange om året hvor biler i gennemsnit kører 1.388 km og motorcykler 907 km om året. 
 
 
Mere end 6 ud af 10 køretøjer bruges fortrinsvis til hyggekørsel, medens deltagelse i organiserede ture årligt i gennemsnit andrager 88 km til de historiske biler og 67 km til de historiske motorcykler.
 
VÆRDIEN AF DANSKE MEDLEMSKLUBBER FOR DEN HISTORISKE KØRETØJSBEVÆGELSE  
Der deltog samlet 74 danske klubber ud af de 1.972 klubber der på verdensplan besvarede undersøgelsen. Den gennemsnitlige danske historiske køretøjsklub har 246 medlemmer, men så mange som 20% har 50 eller færre medlemmer, mens 18% har 500 eller flere medlemmer. Den gennemsnitlige alder for et klubmedlem er i 2021 56 år. 
 
I gennemsnit arrangerer klubberne 14 begivenheder hvert år, der dækker et stort udvalg af aktiviteter fra sociale begivenheder, udstilling og fremvisninger, til køreture og stumpemarkeder. Det gennemsnitlige medlemsgebyr er 330 kroner om året.
 
 
Værdien af ​​klubber strækker sig meget længere, og inkluderer et stort udvalg af supporttjenester, der er rettet mod medlemmerne og opmuntrer dem til at opretholde køretøjer i fungerende tilstand. Dette inkluderer digitalt engagement via hjemmesider, sociale medier og regelmæssige e-nyheder, men også teknisk rådgivning fra erfarne eksperter, der kan støtte medlemmerne i et stort udvalg af reparations- eller restaureringsarbejde.
 
 
Helt på linie med klubber verden over, ser de danske klubber også en række trusler i horisonten:
 
 
Den altoverskygende er reguleringer, der kan påvirke brugen af de historiske køretøjer, den næststørste trussel klubberne ser, er mere intern med færre muligheder for at rekruttere frivillige og medlemmer til bestyrelsesarbejdet, den sidste af de store trusler er som den største af ekstern karakter og går på en stigende bekymring for omgivelsernes opfattelse af de historiske køretøjer. I dag ses de som en væsentlig del af vores fælles kulturarv, men dette kan hurtigt skifte til en modstand imod brugen af fossile brændsler.    
 
Konklusion  
Disse overskrifter giver en opsummering af nøgletal fra bevægelsen om de historiske køretøjer og viser, at det økonomiske bidrag til lokale og nationale økonomier er betydningsfuldt fra deltagrne. Det er også vigtigt at bemærke, at historiske køretøjer i gennemsnit tilbagelægger ekstremt korte afstande og primært bruges som rene hyggekørsler i en tid hvor der fokuseres på at ændre de samfundsmæssige holdninger til brugen af ​​motorkøretøjer.   Samtidig yder de historiske køretøjsklubber et kæmpe bidrag til bevægelsens bæredygtighed og tilvejebringelse af begivenheder og aktiviteter, der ikke kun er målrettet entusiaster, men også understøtter en kulturel identitet, der stadig vækker genklang hos alle - entusiastiske som ikke-entusiastiske.
 
Det har utrolig stor værdi for Danmark og Motorhistorisk Samråd, at FIVA med jævne mellemrum laver disse store undersøgelser omkring de historiske køretøjer og medlemmerne i køretøjsklubberne. Disse data er på en gang spændende læsning, men også et væsentlig styreværktøj for vort fremtidige arbejde rettet imod befolkningen, men ikke mindst de myndigheder og politikere, som har de historiske køretøer som en del af dere ressortområde. På mange måder falder vore køretøjer igennem systemet, og risikoen for at de bliver glemt i mængden af ikke historiske køretøjer er overhængende, hvis vi ikke utrætteligt gør opmærksom på utilsigtede følgevirkninger, hvor man har glemt denne del af vores fælles kulturarv. Det er måske også på tide, at man frem for at se de historiske køretøjer som et let økonomisk offer, begynder at se på den enorme købekraft og dermed de abejdspladser, som denne hobby genererer i vort samfund.  
 
Med venlig hilsen
Steen Rode-Møller, Formand for Motorhistorisk Samråd 
 
Lars Genild
Vicepresident i FIVA og formand for FIVA’s Legislation Commision       
FIVAs 2020/21 Socio-økonomiske undersøgelse afslører entusiasternes købekraft og klubbernes betydning for den verdensomspændende bevægelse!
 
Resultaterne fra den største undersøgelse om ejerskab af historiske køretøjer er meddelt af FEDERATION INTERNATIONALE VEHICULES ANCIENS (FIVA) ... læs videre:  
 
Historisk har FIVA gennemført en større undersøgelse hvert 5-8 år, og dette er den seneste opdatering, der blev gennemført i slutningen af ​​2020. Undersøgelsen er den største og mest detaljerede nogensinde, der er gennemført med næsten 55.000 entusiaster, der deltager fra hele verden, heraf 1.516 danske. Undersøgelsen indsamlede også 128.000 detaljerede evalueringer af historiske køretøjer, heraf 3.634 danske, som giver en uovertruffen videnbase for FIVA og medlemsforbundene.  
 
Resultaterne her er hentet fra medlems- og klubundersøgelserne. Resultaterne vil være med til at forme branchens fremtid og vil give vigtige fakta og tal, der er nødvendige for at beskytte fremtiden for vores fælles kulturarv på et tidspunkt med hurtige ændringer.
 
 

Yderligere information